De formule voor levenssucces is BE x DO = HAVE

Ja, het betekent dat wat ik vandaag heb, te danken is aan de mens die ik ben en de acties die ik onderneem. We weten dat er niets verandert tenzij je iets doet.

In feite laat deze formule ons zien dat wat je in het leven bereikt hebt, veel te maken heeft met je huidige mindset en de daaruit voortvloeiende acties die je onderneemt. Wat we worden in het leven is afhankelijk van ons streven om beter te worden wie we zijn – of het nu voor persoonlijke of professionele ontwikkeling is, onze huidige identiteit en onze overtuigingen en waardesysteem.

Wat zijn de beslissingen die je moet nemen, de stappen die je moet zetten of de activiteiten die je moet DOEN om je dromen of succes te bereiken? Het kan van alles zijn, van een goede planning (en handelen naar dat plan), tot jezelf bijscholen op het gebied van verkoop en marketing om zakelijk succes te verzekeren.

Laten we eens wat dieper ingaan op uw mindset met behulp van het Identiteits IJsberg model.

Ons Gedrag
Onder de oppervlakte liggen de 4 persoonlijke kenmerken die ons gedrag, onze acties en beslissingen sturen. Jim Rohn zei: “We zijn het gemiddelde van de vijf mensen waar we de meeste tijd mee doorbrengen.” Onze identiteit wordt gevormd door de omgeving waarin we zijn opgegroeid en die op haar beurt onze waarden creëert – wat ons is geleerd toen we opgroeiden.

Onze acties en beslissingen
Elke actie die we ondernemen of beslissing die we nemen is een resultaat van onze overtuigingen, waarden en identiteit. We kunnen geloven dat het aanvaardbaar is om op een bepaalde manier te handelen en we kunnen de vaardigheden hebben om het te doen. Maar we zullen het niet doen als het in strijd is met onze waarden en identiteit.

Resultaten
Het is belangrijk na te denken over de resultaten die men wil bereiken en te bepalen wat de belemmeringen zijn die ons ervan weerhouden onze doelen te bereiken. Het gaat erom de onderliggende oorzaak te begrijpen en zodra u de echte reden hebt ontdekt waarom u uw bedrijfsdoelstellingen niet bereikt, kunt u werken aan het verhelpen van uw situatie om die resultaten te bereiken die u echt wilt.

Laten we nu de BE x DO = HAVE formule combineren met de Identiteits ijsberg voor persoonlijk en zakelijk succes

BE = Identiteit + Waarden + Overtuigingen + Vaardigheden
DO = Acties x Gedrag x Beslissingen
HAVE  = Resultaten

We weten nu ons leven, zich zal weerspiegelen in onze bedrijfsresultaten of succes.

Vaak beseffen bedrijfseigenaren en ondernemers niet dat ze vastzitten in een cyclus van zelfsabotage. Dit beïnvloedt de bedrijfsprestaties vanwege de angst om te falen, beperkt geloof in zichzelf en een gebrek aan vaardigheden die een bedrijfseigenaar belemmeren in zijn potentieel op de volgende gebieden:

Als coach kan ik je hierbij helpen.