Het Japanse begrip IKIGAI is de intersectie van de volgende vragen:

  • Wat doe je graag?
  • Wat kan je goed?
  • Waar heeft de wereld behoefte aan?
  • Waar krijg je voor betaald (c.q. waar kan je van leven)?

Ikigai (生き甲斐, ‘een reden om te zijn’) is een Japans begrip dat verwijst naar levensgeluk of levensdoel en belichaamt in wezen de reden waarom je ’s morgens opstaat. De term is een samenstelling van twee Japanse woorden: iki , 生き, wat ‘leven; levend’ betekent en kai 甲斐 , wat ‘gevolg; waarde; gebruik; voordeel; baat’ betekent.

Hoewel de betekenis van ikigai in de loop van de geschiedenis een aantal verschuivingen heeft ondergaan, wordt ikigai gewoonlijk zowel een persoonlijk streven genoemd als een streven dat anderen ten goede komt. Uiteindelijk geeft ikigai betekenis, doel en voldoening aan je leven, terwijl het ook bijdraagt aan het welzijn van anderen.

Iedereen heeft een ikigai, een specifieke kruising van passie, talent en potentieel om anderen van nut te zijn. Het is alleen een kwestie van het te vinden. De reis naar ikigai kan tijd, diepgaande zelfreflectie en inspanning vergen, maar het is er een die we allemaal kunnen maken.

Activiteiten die je in staat stellen om ikigai te voelen worden je niet opgedrongen; ze worden als spontaan ervaren en vrijwillig ondernomen, daarom zijn ze persoonlijk en hangen ze af van je karakter.

Waar je van houdt

Dit gebied omvat wat je doet of meemaakt dat je de meeste vreugde in het leven brengt en je het meest levend en voldaan doet voelen. Waar we in deze zin van houden kan bijvoorbeeld zijn: toneelspelen, columns schrijven, bergbeklimmen, zingen in een band, chicklits lezen, vrije tijd doorbrengen met vrienden.

Belangrijk is dat je jezelf toestaat diep na te denken over wat je leuk vindt zonder je druk te maken over de vraag of je er goed in bent, of de wereld het nodig heeft, of dat je er voor betaald kan worden.

Waar je goed in bent

Dit gebied omvat alles waar je bijzonder goed in bent, zoals vaardigheden die je geleerd hebt, hobby’s die je beoefend hebt, talenten die je van jongs af aan getoond hebt. Waar je goed in bent kan bijvoorbeeld zijn: zingen, cello spelen, empathisch zijn, spreken in het openbaar, voetballen, preparaten maken of portretten schilderen.

Belangrijk is dat je jezelf toestaat diep na te denken over waar je goed in bent zonder je druk te maken over de vraag of je er gepassioneerd over bent, of de wereld het nodig heeft, of dat je er voor betaald kan worden.

Wat de wereld nodig heeft

Dit gebied gaat over wat je de wereld te bieden hebt. De wereld kan de mensheid als geheel zijn, een kleine gemeenschap waarmee je in contact staat, of alles daartussenin. Wat de wereld nodig heeft kan gebaseerd zijn op jouw indrukken of op behoeften die door anderen geuit worden. De behoeften van de wereld zouden kunnen zijn: geschoolde docenten, meer dijken tegen overstroming, verwarming van huizen, vrijwilligers bij de voedselbank, of betere opleiding voor artsen.

Dit domein van ikigai heeft te maken met andere mensen en goed doen voor hen, buiten je eigen behoeften om.

Waar je voor betaald kunt worden

Ook deze dimensie van het diagram heeft betrekking op de wereld of de maatschappij in het algemeen. Het gaat om wat iemand anders bereid is je te betalen. Je kunt gepassioneerd zijn over het schrijven van columns of heel goed zijn in bergbeklimmen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat je er ook voor betaald kunt krijgen

Of je betaald kunt krijgen voor je passies of talenten hangt af van exterbe factoren zoals de stand van de economie en of er vraag is naar je passies en talenten.

Kruispunten in het diagram

  • Op het kruispunt van waar je van houdt en waar je goed in bent ligt je passie.
  • Op het kruispunt van waar je van houdt en wat de wereld nodig heeft ligt je missie.
  • Op het kruispunt van wat de wereld nodig heeft en waar je voor betaald kunt krijgen ligt je roeping.
  • Op het kruispunt van waar je goed in bent en waar je voor betaald kunt krijgen ligt je beroep.

Het ikigai-midden

Je bereikt ikigai als je iets hebt waar je gepassioneerd over bent, waar je ook goed in bent, dat de wereld nu nodig heeft, én waarvoor iemand je wil betalen. Als je bijvoorbeeld een passie heb voor mensen opleiden, er ook bekwaam in ben, er op dat moment in mijn wereld behoefte aan is, en ik op dit gebied verschillende werkaanbiedingen hebt zou je zomaar Ikigai bereikt kunnen hebben.

Vind je ikigai

Zoals het diagram laat zien neemt ikigai de centrale plaats in en heeft het betrekking op waar vier belangrijke gebieden overlappen. Wanneer je probeert je eigen persoonlijke ikigai te bepalen met behulp van zo’n diagram moet je elke cirkel invullen met de passende inhoud, gebaseerd op je eigen ervaringen, zelfkennis en begrip van de wereld.

Een deel van de inhoud die in deze gebieden past, komt misschien gemakkelijk bij je op. Andere inhoud vergt meer tijd en zelfreflectie. Het invullen van het schema kan je helpen om te verduidelijken waar je staat in je zoektocht naar ikigai en hoe je de nodige aanpassingen kunt maken om het te bereiken.