PREVENTIE VAN STRESS EN BURN-OUT

Steun en versterk je team in moeilijke situaties. Eén op de drie werknemers klaagt over stress. Bij een structureel probleem raken je werknemers langzaam professioneel uitgeput, wat kan leiden tot burn-out. Dat is nefast voor je werknemer en je organisatie.

 

Belang van stress en burn-outpreventie

 • Je verbetert de levenskwaliteit en het welzijn van je werknemers
 • Je werknemers voelen zich goed en blijven gemotiveerd en productief
 • Je beschermt de kennis binnen je bedrijf en krijgt minder te maken met personeelsverloop

IMPACT OP ORGANISATIE

Z

BETER ZELFINZICHT

Coaching zorgt voor inzichten die medewerkers kunnen aanzetten om hun gedrag beter te begrijpen en hierdoor ook anders in te zetten.

Z

PRODUCTIVITEIT

Een medewerker die in zijn kracht staat zal niet enkel productiever zijn maar gaat zich ook meer betrokken voelen binnen de organisatie.

Z

HOGERE OMZET

Een medewerker die in zijn kracht staat en productiever zijn taak uitvoert zorgt uiteindelijk altijd voor een rechtstreekse of onrechtstreekse verhoging van de omzet .

Wat is een burn-out?

De Hoge Gezondheidsraad  definieert burn-out als een proces dat voortvloeit uit een (langdurige) blootstelling aan stress in een arbeidssituatie en een gebrek aan evenwicht tussen de investering van een mens en wat hij of zij daarvoor terugkrijgt. Met andere woorden, je werknemer vroeg te lang te veel van zichzelf.

 De burn-out uit zich vaak als volgt:

 • Mensen met een burn-out hebben weinig tot geen energie om simpele taken uit te voeren en zijn niet meer in staat om hun werk op een goede manier uit te voeren.
 • Als dat blijft duren, leidt het vaak tot een lage dunk van de eigen kwaliteiten en competenties en een groter gevoel van moedeloosheid.

Voor jou als werkgever heeft een burn-out ook grote gevolgen, denk aan (langdurig) ziekteverzuim, hoger personeelsverloop of onderbroken productiviteit.

Langdurige werkstress kan leiden tot een burn-out. Als werkgever wil je voorkomen dat je medewerkers te maken krijgen met een burn-out. Ontdek de risico’s, symptomen en mogelijke preventiemaatregelen. Want zeker bij een burn-out geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Een burn-out voorkomen is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

De werkgever kan bijdragen door de draaglast van medewerkers te beperken: uurrooster en arbeidsduur (tijdelijk) aanpassen, taken en verantwoordelijkheden beter afgrenzen, problemen bespreekbaar maken en aanpakken, zorgen voor heldere communicatie en duidelijke procedures, zorgen voor opleidings- en loopbaanmogelijkheden…

Voor de medewerker is het van belang dat hij zijn draagkracht vergroot: meer steun creëren door zijn behoeftes uit te spreken, fysieke conditie verbeteren, beter inplannen van ontspanning, prioriteiten stellen…

Bronnen van stress

Een burn-out is ook nooit het gevolg van één specifieke bron, maar komt voort uit een combinatie van stresserende factoren:

 • De werksituatie
 • Problemen in privéleven

Aangezien werknemers heel wat tijd op het werk spenderen, is het logisch dat je daar bronnen van stress vindt. Werknemers kunnen stress op het werk ondervinden als:

 • Ze te veel taken willen opnemen of toegeschoven krijgen
 • Als de prestatiedruk te hoog ligt
 • De werkomstandigheden zwaar en/of slecht zijn
 • Er weinig steun is van collega’s, ze het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan