Multipotenteel: De schoonheid van het niet hebben van één ware roeping

Heb je ooit het gevoel gehad dat het moeilijk was om jezelf in één woord te omschrijven? Of dat je je aangetrokken voelde door verschillende en gevarieerde achtergronden, maar er niet één kon kiezen?

En nu we toch vragen stellen… Heeft iemand je als kind ooit gevraagd “wat wil je worden als je groot bent”? Ik denk dat we deze vraag allemaal wel eens gehoord en gesteld hebben. Maar… heeft het je ooit angst of onzekerheid veroorzaakt?

Ik werd er altijd een beetje nerveus van, omdat ik eerlijk gezegd niet wist wat ik moest antwoorden. Niet omdat ik geen interesses had, maar omdat ik er teveel had. En toen ik opgroeide, merkte ik dat er een soort patroon begon te ontstaan.

Eerst kon ik niet beslissen welke studie ik zou volgen. Er waren zoveel leuke opties!

Toen ik eenmaal was afgestudeerd, opende zich een heel nieuw panorama voor me, en ik realiseerde me dat ik me aangetrokken voelde tot verschillende gebieden: marketing, design, coaching, architectuur, onderwijs, technologie… Ik verkende en genoot van al deze gebieden, ook al was er geen rode draad tussen.

Ondertussen had ik me verdiept in zeer uiteenlopende hobby’s die me interessant en leuk leken, en het patroon bleef zich herhalen: Ik begon aan een nieuwe hobby, had er plezier in, en na enige tijd vond ik een andere die mijn aandacht trok, dus sprong ik weer in iets nieuws.

Misschien komt dit patroon je bekend voor, of misschien ook niet. Er zit geen goed of slecht in. Maar als je er iets in herkent, blijf dan nog even verder lezen, want ik wil je iets heel moois laten zien.

De schoonheid van het niet hebben van één ware roeping

Enige tijd geleden kwam ik een heel interessant concept tegen dat multipotentialiteit heet, bedacht door Emilie Wapnick – bekroond auteur en community builder. Een multipotentialist is iemand met vele interesses en creatieve bezigheden. De term verwijst naar nieuwsgierige mensen die vaak gretig zijn om nieuwe dingen te leren, en die meestal goed zijn in meer dan één vakgebied.

Waarom is het zo belangrijk om dit te weten?

Het idee van “één ware roeping” of “één levenspad” is een mentale structuur die door onze cultuur is gecreëerd. We groeien op met het idee dat we op jonge leeftijd moeten uitzoeken wat ons echte doel is, ons daaraan moeten houden, er echt goed in moeten zijn, en dan ons hele leven hetzelfde moeten doen.

Maar wat als er te veel dingen zijn die we willen doen? Wat als we één of meerdere keren van pad veranderen? Wat als we niet slechts één ding kunnen kiezen?

Er was een man die blijkbaar niet in één hokje kon blijven. Hij was schilder, architect, anatoom, paleontoloog, uitvinder, botanicus, schrijver, beeldhouwer, filosoof, ingenieur, musicus, dichter en stedenbouwkundige. Ja, hoe verbazingwekkend het ook lijkt, we hebben het over Leonardo da Vinci en hij deed al deze dingen. Hij deed al deze dingen, en er was niets mis met hem. In feite zijn er veel mensen die, net als hij, veel verschillende vaardigheden hebben die hen uniek maken.

Enkele van de gebruikelijke vaardigheden van dit soort mensen zijn:

Globaal denken en visie: door kennis over uiteenlopende onderwerpen kunnen zij hun kennis transversaal toepassen en met nieuwe ideeën komen.

Mentale flexibiliteit en aanpassingsvermogen: zij kunnen zich aanpassen aan een veranderende omgeving en verschillende rollen op zich nemen, afhankelijk van de huidige behoeften.

Snel leren: aangezien zij gewend zijn nieuwe dingen te beginnen, beginnen zij nooit vanaf nul, dus leren zij gewoonlijk sneller.

Synthetiseren en innoveren: net als een muziek mash-up kunnen multipotentialieten verschillende factoren mengen om een nieuwe te creëren. Innovatie komt op het kruispunt van twee of meer verschillende gebieden, en dat is waar multipotentialieten kunnen innoveren.

Uitvinding en creativiteit: de geest van deze mensen heeft meestal veel tabbladen tegelijk open, maar ze kunnen de punten verbinden en plannen bedenken die henzelf en hun omgeving kunnen helpen.

Als je je niet echt kunt vinden in de manier van leven van de multipotentialisten, of als je liever uitblinkt in slechts één vakgebied, kun je jezelf identificeren als een zogenaamde “specialist”. Specialisten zijn ook waardevol – en essentieel – omdat zij kunnen bijdragen met hun kennis, bewustzijn en begrip van een bepaald onderwerp, en mentors worden van dat specifieke gebied of veld.

Nu je ook weet wat multipotentialiteit is, zou ik je  willen voorstellen om in je naaste omgeving van vrienden, collega’s, familie (vooral kinderen!) te scannen en te proberen een multipotentialist of meer te identificeren. Misschien weten ze dit nog niet – en kun je ze helpen hun speciale vermogens op te merken en te versterken.

Een win-win combinatie

Of je jezelf nu identificeert als een multipotentialiet of een specialist, je kunt grote voordelen vinden in het samenwerken met collega’s met verschillende gezichtspunten. Wanneer specialisten en multipotentialisten samenkomen, ontstaat er een win-win set!

Zoals Emilie Wapnick zei: “Sommige van de beste teams zijn samengesteld uit een specialist en een multipotentialite die aan elkaar gekoppeld zijn. De specialist kan diep in de materie duiken en ideeën uitvoeren, terwijl de multipotentialist een brede kennis in het project inbrengt. Het is een prachtig partnerschap.”

Natuurlijk is werken in een flexibele en open bedrijfscultuur een pluspunt. Persoonlijk stel ik het zeer op prijs deel uit te maken van een werkomgeving die diversiteit aanvaardt en omarmt, en dit soort partnerschappen stimuleert.

De multi-passionele manier van leven omarmen

Het leren van dit concept gaf me niet alleen een nieuwe “nieuwsgierige tip” om te delen tijdens een etentje met vrienden. Het gaf me ook duidelijkheid en hielp me mezelf te begrijpen: Ik realiseerde me eindelijk dat het oké is om veel verschillende dingen tegelijk te doen (en te zijn).

Uiteindelijk zijn we het resultaat van alle ervaringen die we hebben opgedaan en de lessen die we uit elk van die ervaringen hebben getrokken. Zelfs als het lijkt alsof er geen “rode draad” is tussen alle ervaringen die je hebt gehad, ben jij de rode draad.