In de wereld van ondernemerschap zijn doorzettingsvermogen en discipline essentiële eigenschappen die vaak worden genoemd als sleutels tot succes. Maar wat maakt deze eigenschappen zo belangrijk, en hoe dragen ze bij aan het succes van een ondernemer? In dit artikel onderzoeken we de wetenschappelijke basis voor het belang van doorzettingsvermogen en discipline en hoe deze kwaliteiten succesvolle ondernemers vormen.

Wat is Doorzettingsvermogen?

Doorzettingsvermogen, ook wel volharding genoemd, is het vermogen om vast te houden aan een taak of doel, zelfs wanneer het moeilijk wordt. Het is een combinatie van motivatie, veerkracht en vastberadenheid om door te gaan ondanks obstakels en tegenslagen.

Wetenschappelijke Grondslag voor Doorzettingsvermogen: Volgens Angela Duckworth, een vooraanstaand psycholoog, bestaat doorzettingsvermogen uit twee componenten: passie en volharding. In haar boek “Grit: The Power of Passion and Perseverance” stelt Duckworth dat doorzettingsvermogen een belangrijke voorspeller is van succes in verschillende domeinen, inclusief ondernemerschap. Haar onderzoek toont aan dat individuen met een hoog niveau van doorzettingsvermogen vaker hun doelen bereiken en succesvol zijn, zelfs als ze niet de meest getalenteerde in hun veld zijn.

Wat is Discipline?

Discipline verwijst naar het vermogen om consistent gedrag te vertonen dat gericht is op het bereiken van lange termijn doelen. Het omvat zelfbeheersing, organisatie en de bereidheid om korte termijn bevredigingen op te geven voor toekomstige voordelen.

Wetenschappelijke Grondslag voor Discipline: Onderzoek heeft aangetoond dat discipline sterk correleert met succes. Een studie gepubliceerd in het Journal of Personality ontdekte dat zelfdiscipline een betere voorspeller is van academisch succes dan IQ. Dit principe is ook van toepassing op ondernemerschap, waar consistentie en het vermogen om gefocust te blijven op lange termijn doelen cruciaal zijn.

Het Verband tussen Doorzettingsvermogen, Discipline en Ondernemerschap

  1. Overwinnen van Obstakels: Ondernemerschap is inherent riskant en vol onzekerheden. Doorzettingsvermogen stelt ondernemers in staat om door te gaan ondanks mislukking en afwijzing. Een studie in het Journal of Business Venturing toonde aan dat ondernemers met een hoog niveau van doorzettingsvermogen beter in staat waren om te herstellen van mislukkingen en uiteindelijk succesvol waren.

  2. Consistentie in Actie: Discipline zorgt ervoor dat ondernemers dagelijkse gewoonten en routines ontwikkelen die bijdragen aan hun langetermijndoelen. Het vermogen om consistent actie te ondernemen, zelfs wanneer de onmiddellijke resultaten niet zichtbaar zijn, is een kenmerk van succesvolle ondernemers. Dit wordt ondersteund door onderzoek gepubliceerd in de Journal of Applied Psychology, dat laat zien dat discipline leidt tot hogere niveaus van taakprestatie en doelbereiking.

  3. Langetermijnvisie: Succesvolle ondernemers hebben vaak een duidelijke visie voor de toekomst en de discipline om deze visie na te streven. Doorzettingsvermogen helpt hen vast te houden aan hun doelen, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met uitdagingen. Dit vermogen om een langetermijnvisie te handhaven is cruciaal voor duurzame groei en succes.

  4. Aanpassingsvermogen en Innovatie: Ondernemers moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en nieuwe kansen benutten. Doorzettingsvermogen en discipline stellen hen in staat om flexibel te blijven en hun strategieën aan te passen zonder hun uiteindelijke doelen uit het oog te verliezen. Dit adaptieve vermogen wordt benadrukt in een studie gepubliceerd in het Strategic Management Journal, waarin wordt geconcludeerd dat succesvolle ondernemers vaak een combinatie van veerkracht en zelfdiscipline vertonen.

Voorbeelden uit de Praktijk

Veel succesvolle ondernemers illustreren het belang van doorzettingsvermogen en discipline. Steve Jobs, mede-oprichter van Apple, stond bekend om zijn onwrikbare toewijding en visie, ondanks talloze tegenslagen. Elon Musk, CEO van SpaceX en Tesla, toont ongeëvenaard doorzettingsvermogen in het nastreven van ambitieuze doelen zoals ruimteverkenning en duurzame energie.

Conclusie

Doorzettingsvermogen en discipline zijn onmisbare eigenschappen voor succesvolle ondernemers. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het idee dat deze kwaliteiten essentieel zijn voor het overwinnen van obstakels, het handhaven van consistentie in actie, en het nastreven van langetermijndoelen. Ondernemers die deze eigenschappen cultiveren, zijn beter uitgerust om de uitdagingen van het ondernemerschap aan te gaan en hun visie werkelijkheid te maken.

Bij LevelUp Coaching helpen we aspirant-ondernemers om hun doorzettingsvermogen en discipline te ontwikkelen en te versterken, zodat zij hun zakelijke doelen kunnen bereiken. Neem contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke begeleiding.

 


Bronnen:

  1. Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). “Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S).” Journal of Personality Assessment.
  2. Duckworth, A. L. (2016). “Grit: The Power of Passion and Perseverance.” Scribner.
  3. Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). “Delay of gratification in children.” Science.
  4. Zimmerman, B. J. (1990). “Self-regulated learning and academic achievement: An overview.” Educational Psychologist.
  5. Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). “The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth.” Journal of Applied Psychology.
  6. Shepherd, D. A., & Patzelt, H. (2011). “The new field of sustainable entrepreneurship: Studying entrepreneurial action linking ‘what is to be sustained’ with ‘what is to be developed’.” Entrepreneurship Theory and Practice.