Ondernemerschap is een complex en veeleisend pad dat een breed scala aan vaardigheden en eigenschappen vereist. Hoewel er geen universele formule voor succes is, hebben wetenschappelijke studies enkele kernkenmerken geïdentificeerd die succesvolle ondernemers gemeen hebben. In dit artikel bespreken we acht eigenschappen die cruciaal zijn voor ondernemers en ondersteunen deze met wetenschappelijk bewijs.

1. Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is het vermogen om door te gaan ondanks tegenslagen en moeilijkheden. Dit kenmerk is cruciaal voor ondernemers die vaak met mislukkingen en afwijzingen te maken krijgen.

Wetenschappelijk Bewijs: Volgens Angela Duckworth, een vooraanstaand psycholoog, is doorzettingsvermogen, oftewel “grit”, een belangrijke voorspeller van succes in verschillende domeinen, inclusief ondernemerschap. Haar onderzoek toont aan dat individuen met een hoog niveau van doorzettingsvermogen vaker hun doelen bereiken ondanks obstakels .

2. Discipline

Discipline omvat zelfbeheersing, consistentie en het vermogen om korte termijn bevredigingen op te geven voor lange termijn doelen. Het stelt ondernemers in staat om georganiseerd en gefocust te blijven.

Wetenschappelijk Bewijs: Een studie gepubliceerd in het Journal of Personality ontdekte dat zelfdiscipline een betere voorspeller is van succes dan IQ, wat aantoont dat discipline cruciaal is voor het bereiken van lange termijn doelen .

3. Creativiteit

Creativiteit is het vermogen om nieuwe en innovatieve ideeën te genereren. Het stelt ondernemers in staat om unieke oplossingen te vinden voor problemen en kansen te zien waar anderen dat niet doen.

Wetenschappelijk Bewijs: Onderzoek in het Journal of Business Venturing toont aan dat creativiteit een belangrijke factor is in ondernemend succes, vooral in dynamische en snel veranderende markten .

4. Risicobereidheid

Ondernemers moeten bereid zijn om gecalculeerde risico’s te nemen. Dit betekent niet roekeloosheid, maar een weloverwogen bereidheid om nieuwe kansen na te streven ondanks de mogelijkheid van falen.

Wetenschappelijk Bewijs: Een studie in Entrepreneurship Theory and Practice benadrukt dat risicobereidheid een onderscheidende eigenschap is van succesvolle ondernemers, omdat het hen in staat stelt om innovatieve en baanbrekende projecten te ondernemen .

5. Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen is het vermogen om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is cruciaal in de onvoorspelbare wereld van ondernemerschap.

Wetenschappelijk Bewijs: Een artikel in Strategic Management Journal concludeert dat aanpassingsvermogen een belangrijke succesfactor is voor ondernemers, vooral in snel veranderende industrieën .

6. Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie (EI) is het vermogen om eigen emoties en die van anderen te herkennen, begrijpen en beheersen. Het helpt ondernemers om effectiever te communiceren, relaties op te bouwen en conflicten op te lossen.

Wetenschappelijk Bewijs: Volgens onderzoek gepubliceerd in The Leadership Quarterly is emotionele intelligentie een belangrijke voorspeller van effectief leiderschap en zakelijk succes .

7. Visie

Een duidelijke visie stelt ondernemers in staat om lange termijn doelen te stellen en een routekaart te creëren om deze te bereiken. Het helpt hen ook om anderen te inspireren en te motiveren.

Wetenschappelijk Bewijs: Een studie in het Journal of Small Business Management toont aan dat ondernemers met een sterke visie beter in staat zijn om hun bedrijven te laten groeien en succesvol te maken .

8. Netwerken

Het vermogen om sterke professionele netwerken op te bouwen en te onderhouden is cruciaal voor ondernemers. Netwerken kunnen toegang bieden tot middelen, informatie en ondersteuning die essentieel zijn voor zakelijk succes.

Wetenschappelijk Bewijs: Onderzoek in Social Networks benadrukt het belang van netwerken voor ondernemers, waarbij wordt aangetoond dat een breed en divers netwerk kan bijdragen aan zakelijke groei en innovatie .

Conclusie

De acht eigenschappen van succesvolle ondernemers – doorzettingsvermogen, discipline, creativiteit, risicobereidheid, aanpassingsvermogen, emotionele intelligentie, visie en netwerken – vormen de kern van wat het betekent om een effectieve ondernemer te zijn. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de cruciale rol die deze eigenschappen spelen in het bereiken van zakelijk succes. Door deze eigenschappen te ontwikkelen en te versterken, kunnen aspirant-ondernemers hun kansen op succes aanzienlijk vergroten.

Bij LevelUp Coaching helpen we ondernemers om deze essentiële eigenschappen te ontwikkelen en te benutten, zodat zij hun zakelijke doelen kunnen bereiken. Neem contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke begeleiding.

 


  • Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). “Development and validation of the Short Grit Scale (Grit-S).” Journal of Personality Assessment.
  • Duckworth, A. L. (2016). “Grit: The Power of Passion and Perseverance.” Scribner.
  • Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). “The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth.” Journal of Applied Psychology.
  • Shepherd, D. A., & Patzelt, H. (2011). “The new field of sustainable entrepreneurship: Studying entrepreneurial action linking ‘what is to be sustained’ with ‘what is to be developed’.” Entrepreneurship Theory and Practice.
  • Hmieleski, K. M., & Ensley, M. D. (2007). “A contextual examination of new venture performance: Entrepreneur leadership behavior, top management team heterogeneity, and environmental dynamism.” Journal of Business Venturing.
  • Goleman, D. (2000). “Leadership that gets results.” Harvard Business Review.
  • Baum, J. R., Locke, E. A., & Kirkpatrick, S. A. (1998). “A longitudinal study of the relation of vision and vision communication to venture growth in entrepreneurial firms.” Journal of Applied Psychology.
  • Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). “Network-based research in entrepreneurship: A critical review.” Journal of Business Venturing.